Aktivator volgens Lehman

Aktivator

De Lehman aktivator kan men zeer goed gebruiken ter correctie van een klasse II skeletale en dentale relatie. Het principe van dit apparaat is dat het in combinatie met de tractie van de head gear en door het naar ventraal activeren van de onderkaak m.b.v. de linguale pelotte een dubbele werking heeft.

Deze linguale pelotte is juist het bijzondere van de Lehmann aktivator. De exacte plaats, waar deze pelotte ligt, is het lingiale mucosa cervicaal van de onderfront elementen net boven het fremulum. Het zal de patient hinderen bij het normaal occluderen. De onderkaak wordt naar ventraal gedwongen. De pelotte is uitgevoerd met een steundraad die op de splint rust. Daardoor kan de pelotte stabiel naar ventraal worden geschoven. Elke Lehmann aktivator wordt gebruikt in combinatie met de head cap. Als men de buitenbenen van de face bow naar boven buigt, kan er een intruderende werking op het bovenfront ontstaan. Door de face bow naar beneden te buigen ontstaat de mogelijkheid tot extrusie. Er kunnen behandelingsplannen zijn waaruit blijkt, dat het niet noodzakelijk is dat de face bow vast is ingebouwd.

Het is mogelijk om een uitneembare face bow te bestellen bij de Lehmann aktivator. Door het laboratorium worden dan ter hoogte van distaal 1.4, 2.4 twee buizen 0 1.2 in de splint ingebouwd, zodat er een face bow ingeschoven kan worden. Mits het apparaat goed wordt gedragen, is een correctie van 1,5 mm per maand mogelijk. De patient dient het apparaat dan wel minimaal 16 uur per dag te dragen. Door regelmatig de expansie schroef te activeren ontstaat er ook nog een transversaal expansie in de maxilla.