3d Oraal apparaat

Hoe onschuldig is snurken

Waarom snurken mensen | Snurken aanpakken doe je zo | Het 3D Oraal apparaat ® | Preventief snurken aanpakken | Instructies


Anti Snurk

Snurken verstoort niet alleen je relatie, maar ook je gezondheid!

Snurkers geven de indruk in een diepe slaap te verkeren. Heel vaak is dit niet het geval (zie*). 35% van de bevolking op middelbare leeftijd snurkt. Dit loopt op tot 60% bij mannelijke senioren en tot 40% bij vrouwelijke.

Waarom snurken mensen?

Als het achterste deel van het gehemelte, de huig en de tong zich ontspannen tijdens de slaap versmalt de luchtpijp. Daardoor gaan vaak alle spiertjes rondom de ingang van de luchtpijp‘ flapperen’ tijdens het nachtelijke ademhalen. * Snurken verstoort niet alleen je relatie met je bedpartner, maar vaak ook je gezondheid ! Snurken verergert, langzaam maar zeker, tot nachtelijke ademstops = slaapapneu. De levensnoodzakelijke zuurstoftoevoer wordt hierdoor ontregeld tijdens de slaap en er ontstaat: oververmoeidheid en slaperigheid tijdens de dagelijkse activiteiten. Een gebrekkig presteren op het werk, in het verkeer en thuis zijn het gevolg. Ook treden na verloop van tijd ernstige problemen op met je hart, longen en hersenen. Hoe ernstig je snurkprobleem is kan je nagaan met behulp van de Epworth Sleepiness Scale en de Berlijnse Vragenlijst. Bespreek ze met je huisarts. De Berlijnse Vragenlijst selecteert 86% van de mensen met slaapapneu. (d.i. wetenschappelijk bewezen. Ann. Intern. Med.,’99, Netzer et al)


terug naar boven

Snurken aanpakken doe je het beste zo:

 • Raadpleeg je huisarts, bespreek het probleem. Vergeet de vragenlijsten op de ommezijde niet in te vullen en mee te nemen!
 • Soms word je doorverwezen naar een slaapspecialist. Dit is een neus- keel- en oorarts, een longspecialist of een neuroloog.
 • Na inschatting van het probleem door deze specialist kan je verwezen worden voor een slaapstudie. Hier wordt met hoge zekerheid bepaald of je snurken ‘goedaardig’ is of je een slaapapneuprobleem hebt en hoe ernstig het is.
 • Meestal volgt hierop een onderzoek van de bovenste luchtwegen door de kno-arts naar de plaatsen en de mate van obstructies.
 • Hierna wordt in onderling overleg besloten welke benadering jouw snurk- en/of slaapapneuprobleem het beste krijgt. Deze kunnen de volgende zijn:
  • Preventief ingrijpen, levensstijl wijzigen.
  • Een chirurgisch ingrijpen, bijvoorbeeld
  • wegnemen van de huig (keelchirurgie).
  • Het CPAP-beademingtoestel.
  • Het 3D Oraal Apparaat®.
  • Een combinatie van bovenstaande behandelingen.

terug naar boven

Een 3D Oraal Apparaat® wordt geplaatst door een gespecialiseerde tandarts of orthodontist.

De Epworth Sleepiness Scale of ESS
Deze test geeft aan hoe slaperig je overdag bent. In het slaapjargon spreekt men van EDS, Excessive Daytime Sleepiness.
Klik hier om de vragenlijst te downloaden.

De Berlijnse Vragenlijst Deel 1/2
Deze vragenlijst wordt in de medische wereld gerespecteerd voor de eenvoud en de ‘gevoeligheid’ waarmee OSAS (zie**) kan opgespoord worden.
Deze is 86%, dwz dat per 100 mensen met OSAS 14 van hen niet via deze manier weerhouden zullen worden! Deze vragenlijst is dus niet de enige maatstaf. (Ann. Intern. Med.,’99, Netzer et al) .
Klik hier om de vragenlijst te downloaden.

terug naar boven

Het 3D Oraal Apparaat®
Anti Snurk 3D Oraal apparaat

 

Het 3D Oraal Apparaat® is een 2-delig oraal hulpmiddel voor snurken en slaapapneu (dit zijn ademhalingsonderbrekingen tijdens de slaap).
In vergelijking met 1-delige apparaten is het 3D Oraal Apparaat® meer te optimaliseren en zorgt dus voor meer draagcomfort tijdens de nachtrust.
De succesratio van het 3D Oraal Apparaat® ligt 2x hoger dan de prefab ‘boil and bite’-apparaten, type mondbeschermers. Snurkapparaten met een tongschild zijn zelfs 4x minder effectief!

Bij uitgesproken vormen van slaapapneu is de beste oplossing het CPAP - beademingapparaat. Door de omslachtigheid en de ongemakken die dit apparaat
echter met zich meebrengt wordt meer en meer, als alternatief, de voorkeur gegeven aan het 3D Oraal Apparaat®.

Chirurgisch ingrijpen, bijvoorbeeld de huig en omliggende spieren inkorten, zodat de luchtweg tijdens de slaap open blijft, kan ook een oplossing bieden maar dit gebeurt het beste nadat de aanpak met het 3D Oraal Apparaat® of het beademingtoestel faalde.
(Respiratory Care, 2001, Heitman et al. )

terug naar boven

Preventief je snurkprobleem aanpakken kan je als volgt:

 • Vermijd zwaar tafelen en alcohol voor ’t slapengaan.
 • Probeer van je overgewicht verlost te geraken (bv. Weight Watchers, Diëtist)
 • Tip: Diëten zijn veel effectiever in combinatie met meer beweging.
 • Voorkom op de rug slapen.
  Tip: naai een golfballetje op het rugdeel van je pyjama.
 • Fixeer je hoofd rechter tijdens de slaap.
  Tip: Stevigere en meerdere kussens.
 • Overleg met je apotheker of huisarts over de geneesmiddelen die je neemt en hun invloed op het snurken. Zijn er misschien andere geneesmiddelen die je niet duizelig maken ’s nachts?
 • Voorzie de slaapkamer van vochtige lucht.

Voorkom gezondheidsproblemen ten gevolge van het snurken. Praat erover met je huisarts!

Een 3D Oraal Apparaat® wordt geplaatst door een gespecialiseerde tandarts/orthodontist.

Het 3D Oraal Apparaat® is een apparaat in kunststof dat de onderkaak in een voorwaartse positie houdt tijdens de slaap waardoor de mondspieren opspannen, de luchtpijp openblijft en het snurken voorkomen wordt.

terug naar boven

Het 3D Oraal® Apparaat is

 • een individueel vervaardigd snurkapparaat.
 • gemakkelijk in de hoogte, de voorwaartse en de zijwaartse zin aan te passen zodat het draagcomfort en de effectiviteit optimaal zijn.
 • in meer dan 95% van de gevallen een directe oplossing voor snurkproblemen (d.i. medisch bewezen, CHEST 116, Dec. 99, Pancer et al.).
Herbst Appliance Type 2

Instructies voor de eigenaar van een 3D Oraal Apparaat®

 1. De overkappingen worden van voor naar achter over de tandbogen geduwd bij het aanbrengen. Bij het uitnemen gebeurt dit net andersom. ’ s Morgens de mond spoelen met water voor het uitnemen maakt het uitnemen gemakkelijker.
 2. Het wennen aan een 3D Oraal Apparaat® verloopt vrij vlot aan de hand van volgende tips;
  1. het is aan te raden de eerste dagen alleen met het deel voor de onderkaak te slapen. Daarna kan het deel voor de bovenkaak toegevoegd worden, en uiteindelijk kunnen beide delen aan elkaar worden bevestigd.
  2. het apparaat reeds aanbrengen een halfuur voor het slapengaan, bijvoorbeeld tijdens het lezen van een boek, bevordert de gewenning.
   Let wel dat de tanden grondig gepoetst zijn voor het aanbrengen, het speeksel kan immers ’s nachts zijn reinigende werking niet meer uitoefenen.
 3. Speekselvloed of droge mond, kaakgewricht – en kauwspierpijnen zijn eigen aan de beginperiode.
  Contacteer de tandarts indien de problemen blijven aanhouden. Na 2 weken zouden de problemen geminimaliseerd moeten zijn en kan met het afstellen gestart worden. Dit verloopt het beste stapsgewijs, met de schroevendraaiers en in kleine hoeveelheden, zodat de spieren en het gewricht telkens enkele nachten kunnen wennen aan de nieuwe situatie.
  Bij snurkproblematiekzal de ideale voorwaartse stand uiteindelijk die stand worden waarbij het snurken stopt en de onderkaak niet onnodig teveel naar voren gefixeerd blijft. Het volstaat meestal om de horizontale schroef alleen in te stellen.
  Bij ernstige apneuproblematiekgebeurt dit optimaliseren het beste onder begeleiding van de slaaptechnicus in een slaaplabo. Het is ten zeerste aan te raden dit minstens elke 2 jaar te laten herzien.
 4. Het onderhoud van het 3D Oraal Apparaat® gebeurt bij voorkeur ’s morgens met een tandenborstel (dewelke niet voor het tandenpoetsen zelf mag gebruikt worden). Afwasmiddel gebruiken in plaats van tandpasta zal, vanwege de afwezigheid van schurende bestanddelen, het 3D Oraal Apparaat® langer behoeden voor verkleuring. 1-maal per week 20 minuten in een trilapparaat, type allSonix, met een verdunde, citoenzuuroplossing (te verkrijgen bij de apotheker), voorkomt kalkaanslag.
  Overdag wordt het apparaat het beste bewaard in een droog milieu en in een opbergdoosje dat niet luchtdicht is. Vermijd vooral teveel of te warm water, dat zal het 3D Oraal Apparaat ® vervormen.
 5. Dikwijls treden ’s ochtends beetveranderingen of contactverlies van de achterste kiezen op. Dat kan verholpen worden door ochtendlijke bijt-oefeningen uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van een bijtgeleider. De zogenaamde Leaf Gauge, een dikke, plastiek strip. Het gebruik verloopt als volgt:
  1. Plaats de strip aan de binnenzijde tegen de bovenvoortanden en sluit de mond met de onderkaak maximaal naar achteren.
  2. Bijt gedurende 20 seconden op de strip.
  3. Verwijder dan de strip, beweeg de onderkaak eens van links naar rechts en probeer nu de achterste kiezen op elkaar dicht te bijten.
  4. Deze oefening meermaals herhalen en eventueel langduriger op de strip bijten, is aangewezen bij patiënten die langdurig drager zijn van een 3D Oraal Apparaat®.
 6. Breuk en beschadigingen aan een 3D Oraal Apparaat® worden het best verholpen door de tandarts aan de hand van de originele gipsmodellen.
 7. In het belang van de behandeling van je snurken/ of slaapapneuprobleem op lange termijn is het noodzakelijk dat je regelmatig (1x per 3maand) verslag optekent van je ervaringen met het 3D Oraal Apparaat®. Dit bevat best;
  een tijdschema dat beschrijft hoeveel het 3D Oraal Apparaat® effectief gedragen werd.
  een beschrijving van de eventuele aanhoudende ongemakken.
  duurtijd van je ochtendlijke beetveranderingen.
  eventuele ingrijpende veranderingen in je gezondheid, je gewicht of je levenskwaliteit.
  Bezorg het verslag, samen met een opnieuw ingevulde slaperigheidscore, Epworth Sleepiness Scale en een Berlijnse Vragenlijst aan de behandelende tandarts telkens als je hem bezoekt voor een (half)jaarlijkse controle.
  Aan de hand van deze informatie kan hij juister reageren op evoluties in je behandeling.

terug naar boven

Terug naar het overzicht van antisnurkproducten