Dual Müller Sporne Retainer (dr)

Dual Müller Retainer

Indicaties:

De Dual Müller sporne retainer is hoofdzakelijk bedoeld als retentieapparaat na de behandeling van een klasse II-afwijking. De klasse 1-relatie wordt in retentie gehouden d.m.v. 2 stuks Müller sporne die dorsaal scharnieren in de kunstharsinkepinge van de onderplaat.

De gecorrigeerde onregelmatige frontstand wordt geretineerd d.m.v. een 0.5 mm bumperveer: dit geeft dezelfde werking als springretainers of bonded retainers, maar met dit verschil dat kleine (over)-correcties van de fronttanden mogelijk blijven. Men vermijdt de nadelen van een bonded retainer (o.a. tandverplaatsing na breuk of loskomen van de bonded retainer). Indien de "DR" continu gedragen worden, hebben de apparaten ook een Activatorwerking; de Müller sporne kunnen ventraal-waarts geactiveerd worden (stapsgewijze Jumping de bite). De "DR" worden overdag gemakkelijker gedragen dan positioners.

Contra-indicatie:

De "DR" kunnen niet geplaatst worden bij uiterst smalle kaken, daar de tong door de Müller Sporne teveel gehinderd wordt.

  Constructie:
 • Het is essentieel dat de 2 apparaten een perfecte retentie hebben door middel van goed geconstrueerde ankers of klammers.
 • Lateraal worden enkel knopankers gebruikt (Non-Extr. gevallen).
 • Twee lange steuntjes (tot aan de tandpapil) worden geplaatst tussen 3/2 en 2/3 voor verticale retentie in het front.
 • Labiale boog 0,7 mm.
 • Een bumperveer van 0,5 mm (gn 0,6) voor de incisieven.
 • De kunsthars ligt niet tegen de snijtanden aan (1 mm ruimte houden).
 • In 98% van de gevallen moet de bumperveer bijgewerkt worden om perfect aan te liggen en dit niet tegenstaande het feit dat de veer op het model juist vervaardigd werd.
 • De "Müller Sporne" (Bar draad 3 x 1,5 mm).
 • Gecurveerd tussen M1 en M2 volgens de condylus-baan en passend in de uitsparingen van de onderplaat.
 • De Müller Sporne mogen niet buiten de onderplaat uitsteken, om druk-uclera in de tong te voorkomen.
<< terug naar boven