Q.C.M. Retainer

Q.C.M. Retainer Q.C.M. Retainer

Het nieuwe retentie-apparaat:

  • Is aangenamer voor uw patiënten door de transparante labiale boog.
  • Biedt u de mogelijkheid om door middel van een set-up kleine frontcorrecties toe te passen.
  • Heeft een stevige verbinding, want de labiale boog wordt met gebruik van laser aan het retentie-anker verbonden.